30.03.2016

Malowanie Ośrodka Chirurgii Ambulatoryjnej