19.07.2022

Malowanie 3 Izolatki na Oddziale Kardiochirurgii w CZD

Trzecia izolatka na Oddziale Kardiochirurgii w Centrum Zdrowia Dziecka najbardziej skomplikowana technicznie i czasochłonna. Jak zwykle nie zabrakło Legijnych akcentów. Liczymy, że oderwie trochę dzieci od szpitalnej rzeczywistości…